Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2014

paterinio
2190 c79c 390
Reposted fromNeutrum Neutrum viacongreve congreve
paterinio
2767 b9dc 390
Reposted fromGodislove Godislove viabumiphoto bumiphoto
paterinio
2163 36ad 390
Reposted fromirmelin irmelin viawishyouwerehere wishyouwerehere
paterinio
1485 2aeb 390
Reposted fromkjuik kjuik viawishyouwerehere wishyouwerehere
3580 c0cb 390
Reposted fromfreakish freakish vianiemaproblemu niemaproblemu

May 04 2014

paterinio
Dr Foreman: Chłopak właśnie pisał sprawdzian z matematyki, kiedy nagle pojawiły się mdłości i dezorientacja.
Dr House: Właśnie tak matma działa na ludzi.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacongreve congreve
paterinio
Reposted fromhogwarts hogwarts viacongreve congreve
paterinio
9378 c186 390
Reposted fromursa-major ursa-major viatosiaa tosiaa
paterinio
paterinio
paterinio
5258 d3a4 390
oh, sure!
paterinio
Reposted fromSoylentHolger SoylentHolger viaIriss Iriss
paterinio

April 28 2014

paterinio

Kiedy niechcący kliknęłam ikonkę GIMP zamiast Chrome...

1


Kiedy widzę, jak dwójka znajomych na imprezie znika gdzieś razem na godzinę i nagle wracają...

2


Kiedy oglądam jakiś film i zdaję sobie sprawę, że znam ten fragment z popularnego gifa...

3


Kiedy ktoś wysłał mi SMS-a o 6 rano i próbuję go przeczytać...

6


Kiedy dowiedziałem się, że Francja zakazała wyborów dziecięcych miss...

7


Kiedy okazało się, że moja przyjaciółka/mój przyjaciel nie widział mojego ulubionego filmu...

8


Kiedy zablokowano możliwość scrollowania zupy w szkole/pracy

9


Kiedy po raz pierwszy postanowiłem zobaczyć na żywo Stonehenge...

10


Kiedy została mi tylko jedna guma w paczce i ktoś pyta się, czy go poczęstuję...

11


Kiedy widzę kolejny filmik/artykuł z Miley Cy...

13

 

Kiedy uświadomiłam sobie, że ostre jedzenie pali dwa razy...

15


Kiedy nauczyciel nie zauważył błędnej odpowiedzi na teście...

17


Kiedy sprawdzam telefon w środku nocy...

19


Kiedy rozpaliliśmy ze znajomymi ognisko i wszystkie komary lecą do środka...

20
Reposted fromdobby dobby viatosiaa tosiaa
paterinio
6859 15bb 390
Reposted fromwiecejczadu wiecejczadu viatosiaa tosiaa
paterinio
5756 6f1d 390
paterinio
8252 c68e 390
The real power of a man
Reposted fromreksi0 reksi0 viacongreve congreve
paterinio
8855 8d7a 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viacongreve congreve

April 21 2014

paterinio
9244 b118 390
Reposted fromaanyaa aanyaa viareebellioous reebellioous
paterinio
2978 2d5f
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaparampam parampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl